ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงนันท์นภัส อ้วนสอาด 2.นางสาวธันยา สุขประเสริฐ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:52   อ่าน 13 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายชลธี ทรัพย์เขียน 2. เด็กหญิงญาณิศา บริบาล 3. เด็กหญิงปิยะดา บุ้นเฮ็ง 4. เด็กหญิงวรนันท์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:51   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงศรสวรรค์ นิลอุบล
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:50   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงจันทิมา เทียรทอง
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:48   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1.นางสาวชุติมา โพธิเอี่ยม 2. นางสาวนันท์นภัส ขาวเจริญ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:46   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์อ่อน 2. เด็กชายอภิสิทธิ์ คริบสงวน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:43   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวทัดทอง วงศาโรจน์ 2. นายนฤพงศ์ พันธ์สวัสดิ์
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:41   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1. นายทวีศักดิ์ เบญจวีระพงศ์ 2. นายนที หอมสุคนธ์ 3. นายปัณชดล ราศรี
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:38   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักเรียน : 1. นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้ว 2. นางสาวธนพร ทิพย์ดำรงพงษ์ 3. นางสาวพรนภัส ฉัตรทิน
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,23:36   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แชมป์เยาวชนชายอายุไม่เกิน15ปีและรองชนะเลิศเยาวชนชายรุ่น13ปี การแข่งขันเทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรี 2022
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฐิตภัทร​ ปรีชาญาณ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,19:48   อ่าน 343 ครั้ง