กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจักรวรรดิ วงษ์มา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางยุวรีย์ สุธานนท์
ครู คศ.3

น.ส.บุษยา ศรีรุ่งเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณราย สำเภาอินทร์
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : Phannarai.smphn@gmail.com