กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
เบอร์โทร : 0896060579

นายธรรมนูญ เกิดศรีพันธ์
ครู คศ.2