กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนารักษ์ น้อมนอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐพล สุขรุ่งเรืองชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0872200811
อีเมล์ : ii5754989@gmail.com