ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท้ายหาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการยกระดับทักษะอาชีพของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.65 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,14:01   อ่าน 194 ครั้ง