ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน Eco School และมาตราการบริหารจัดการขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School วันที่18 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนท้ายหาดได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนตาม
มาตราการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนEco School

มาตราการบริหารจัดการขยะ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,16:29   อ่าน 265 ครั้ง