เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ช ท.ด.
คำร้อง หงษ์ ศรีกำเหนิด/อนู ชูอรุณ
ทำนอง THE LONGESTDAY
 

เรา ท.ด. ชื่อย่อของท้ายหาด
การศึกษา  สร้างคนสร้างชาติ
ก่อปัญญา  กีฬาก็สามารถ
เราท้ายหาด  เก่งกาจเหนือใคร
 
คุณธรรม  ยึดมั่นประจำใจ
จิตแจ่มใส  ทั้งกายกล้าแกร่ง
วิชาการ  เชี่ยวชาญหลักฐานแสดง
ฤๅมีแสง  เสมอปัญญา 
 
เชิดชูสีฟ้า  กรมท่าสีหลัก
เรื่องเรียนเร่งรู้  เรื่องสู้หาญหัก
ฝึกกายให้ไว  ฝึกใจให้หนัก
ตามรวมใจรัก  ร่วมสามัคคี
 
จะมอบใจ  ทั้งกายของเรานี่
เพื่อศักดิ์ศรี  ของเรา ท.ด.
เกียรติก้องไกล  เพราะการศึกษาต่อ
นาม ท.ด.  ผูกจิตฝังใจ


 

MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.75 KB
เพลงถิ่นของเรา

 
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.59 MB