ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 33/4 ม.5 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 034763423 โทรสาร 034763360 มีประวัติในการจัดตั้งดังนี้

ประวัติการก่อตั้ง
โรงเรียนท้ายหาดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ริมถนนสายสมุทรสงคราม - ปากท่อ ใกล้กิโลเมตรที่ 4 โรงเรียนท้ายหาด ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นโดยมี นายเปลา อาทยะกุล กำนันตำบลท้ายหาดเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการก่อตั้งใช้บริเวณที่วัดหลวงญวนซึ่งเป็นวัดร้างมาเป็นเวลากว่า50ปี

สถานที่ก่อตั้งมีเนื้อที่12ไร่2งาน1ตารางวา ปัจจุบันเป็นบริเวณที่อยู่ในความดูแลของกรมการศาสนา ซึ่งทางโรงเรียนต้องเสียค่าเช่าปีละ12,130 บาท ภายหลังได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม 1ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา จากนางเพื่อม มากมูล ด้วยเงินบริจาคนักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ ประชาชน ซึ่งตอนนี้มีพื้นที่รวม 13 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา

ประกาศเปิดโรงเรียน

20 เมษายน 2519 ได้ประกาศตั้งโรงเรียน 1มิถุนายน 2519 เปิดทำการสอนครั้งแรก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ตำแหน่งครูใหญ่ คือนายหงษ์ ศรีกำเหนิด มีครู 6 คน นักเรียน3 ห้อง จำนวน 100 คน
23 กันยายน 2519 เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปัจจุบัน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 470 คนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1อำเภอ 1โรงเรียน
 

  พ.ศ. 2551 จัดการศึกษาโครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบโรงเรียนได้เข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  พ.ศ. 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง